Điện thoại: 0903 66 11 96

 Emailtuixachkimlong@gmail.com

 Địa chỉ: 18 Đường 3152 Phạm Thế Hiển, Quận 8, Hồ Chí Minh

www.tuixachkimlong.online

 

Facebook